HorArt - Szkolenie manager hotelu

Program szkolenia


1.      Wprowadzenie do hotelarstwa

-         terminologia

-         historia hotelarstwa

-         ustawa o usługach hotelarskich

-         klasyfikacja i kategoryzacja

-         RODO w hotelarstwie


2.      Manager w hotelu

-         wymagania

-         zakres obowiązków

-         manager - strateg i lider

-         organizacja czasu pracy managera

-         wprowadzenie standardów pracy

-         organizowanie pracy poszczególnych działów

-         skuteczne metody rekrutowania i premiowania pracowników


3.      Struktura organizacyjna

-         struktury organizacyjne w hotelach, od czego zależy

-         podział hoteli

-         jak zbudować dobry schemat organizacyjny

-         style i szczeble kierownicze


4.      Recepcja

-         zadania działu

-         bezpieczeństwo Gościa hotelowego

-         miejsce w strukturze organizacyjnej

-         liczba pracowników

-         predyspozycje, profil pracownika

-         zakres obowiązków

-         współpraca z innymi działami

-         podstawowe procedury: check-in, check-out, rozmowa telefoniczna, etykieta telefoniczna, zasady wyglądu i zachowania, standardy obsługi

-         jak rekrutować?

-         komunikacja

-         grafik pracy

-         bezpieczeństwo - procedury emergency

-         jak zatrzymać pracowników

-         programy premiowe

-         mulitasking


5.      Służba pięter

-         personel kluczowy

-         istota pracy

-         predyspozycje pracowników

-         obowiązki

-         rodzaje umów o pracę

-         procedury postępowania w sytuacjach nietypowych

-         współpraca z innymi działami

-         kierownik służby pięter (predyspozycje, zakres obowiązków)


6.      Konferencje i eventy

-         planowanie

-         organizowanie

-         zarządzanie


7.      Restauracja

-         dobór pracowników

-         wystrój

-         menu restauracyjne

-         wina

-         trendy w hotelowych restauracjach


8.      Sprzedaż i marketing

-         techniki sprzedaży

-         polityka cenowa

-         metody ustalania cen

-         formy reklamy

-         współpraca z portalami rezerwacyjnymi

-         social media


9.      Zarządzanie jakością

-         czynniki determinujące poziom usług hotelarskich

-         TQM Total Quality Management - Kompletne Zarządzanie przez Jakość

-         ISO 9000 System Jakości według Norm

-         ISO 14000 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności w Żywieniu Zbiorowym

-         HACCP


10.     Zarządzanie obsługą Gości w hotelu

-         istota obsługi i jej rodzaje

-         typy klientów w hotelu i restauracji

-         nowoczesne technologie w procesie obsługi klienta

-         zarządzanie gościnnością

-         standardy jako gwarant powtarzalności jakości

-         Hotelowa Księga Standardów

-         kultura przedsiębiorstwa hotelarskiego


11.     Zarządzanie zasobami ludzkimi

-         istota, cele i cechy zarządzania zasobami ludzkimi

-         podział procesu zarządzania zasobami ludzkimi

-         stosunki międzyludzkie

-         skargi pracowników

-         skargi Gości

-         zarządzanie konfliktem


12.     Wybrane koncepcje nowoczesnego zarządzania w hotelu

-         franczyza

-         outsourcing

-         reengineering

-         benchmarketing

-         zarządzanie przez cele

-         Lean Management ( LM )

-         zarządzanie wiedzą ( KM )

-         filozofia kaizen


13.  Zarządzanie kosztami

-         koszty w hotelu

-         GOP Zysk Operacyjny Brutto

-         F&B

-         koszty śniadań


14.  Podstawowe wskaźniki

-         ADR

-         RevPAR

-         RevPOR