HorArt - HoReCa Academy Poland

Czekaj...

Szkolenie manager hotelu

Program szkolenia

Dzień pierwszy

 1. Wprowadzenie do hotelarstwa.
  • ustawa o usługach hotelarskich;
  • RODO w hotelarstwie.
 2. Struktura organizacyjna.
  • struktury organizacyjne w hotelach;
  • jak zbudować dobry schemat organizacyjny;
  • wyznaczanie celów ? jak to zrobić skutecznie;
  • procedury, czyli bez czego hotel nie może sprawie funkcjonować;
  • standardy jako gwarant powtarzalności jakości.
 3. Manager w hotelu.
  • Ja jako manager zespołu;
  • Mój osobisty styl pracy;
  • organizacja czasu pracy managera;
  • organizowanie pracy poszczególnych działów;
  • zarządzanie personelem;
  • premiowanie i motywowanie;
  • mentoring i coaching;
  • wprowadzenie nowego pracownika.
 4. Recepcja.
  • praca recepcji od a do z;
  • zadania działu;
  • zakres obowiązków;
  • współpraca z innymi działami;
  • podstawowe procedury: check-in, check-out, rozmowa telefoniczna, etykieta telefoniczna, zasady wyglądu i zachowania, standardy obsługi;
  • obsługa gości nie tylko w teorii - ćwiczenia praktyczne;
  • learning conversation- rozmowy edukacyjne z pracownikiem.
 5. Służba pięter.
  • kompleksowa analiza pracy działu HSK. Standardy, procedury, wymagania.

Dzień drugi

 1. Trudny gość ? jak sobie radzić w nietypowych sytuacjach w praktyce.
 2. Sprzedaż w hotelu.
  • Jak działa cross-selling i up-selling?
  • techniki sprzedaży;
  • polityka cenowa - ćwiczenia praktyczne;
  • metody ustalania cen w praktyce;
  • współpraca z portalami rezerwacyjnymi.
 3. Budżet hotelowy.
 4. Zarządzanie jakością.
  • czynniki determinujące poziom usług hotelarskich;
  • TQM Total Quality Management - Kompletne Zarządzanie przez Jakość;
  • ISO 9000 System Jakości według Norm;
  • HACCP.
 5. Zarządzanie zespołem.
  • jak budować skuteczny zespół;
  • skuteczne metody motywowania;
  • komunikacja w zespole.
 6. Wybrane koncepcje nowoczesnego zarządzania w hotelu.
  • franczyza;
  • outsourcing;
  • reengineering;
  • benchmarketing;
  • zarządzanie przez cele;
  • lean management ( LM );
  • zarządzanie wiedzą ( KM );
  • filozofia kaizen.