HorArt - HoReCa Academy Poland

Czekaj...

Certyfikat ISO

HorArt HoReCa Academy Poland posiada:

Certyfikat ISO PN-EN 9001:2015

Certyfikat ten zaświadcza że posiadamy wdrożony System Zarządzania Jakością w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2015.

Numer certyfikatu: 22/02/2022/TS/WA/989/07

Certyfikat został przyznany w zakresie: kursy kwalifikacyjne, zawodowe i szkolenia specjalistyczne.

 

Czym jest ISO PN-EN 9001-2015  ?

Międzynarodowa norma ISO PN-EN 9001-2015 jest szeroko znanym i akceptowanym na świecie systemem zarządzania jakością. Określa ona wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Certyfikat ISO 9001 jest obiektywnym dowodem, że wszystkie procesy w organizacji zorientowane są na osiągnięcie wysokiej jakości. Certyfikat zgodności z normą 9001:2015 wydaje niezależna jednostka certyfikująca.

 

Certyfikat ISO PN-EN 9001:2015