Szkolenie, kurs Manager Gastronomii | Warszawa, Wrocław, Kraków

Czekaj...

Szkolenie manager gastronomii

Program szkolenia

Na szkolenie składają się wykłady, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, zajęcia w grupach oraz panele dyskusyjne.

DZIEŃ I

 1. Omówienie programu i przedstawienie harmonogramu szkolenia.
 2. Pojęcie biznesu gastronomicznego. Restauracja jako sprawnie funkcjonujące przedsiębiorstwo.
  • podział i analiza kosztów stałych i zmiennych restauracji;
  • pojęcie i znaczenie Food Cost i Beverage Cost;
  • koszty wynagrodzeń i koszty pracy;
  • koszty mediów.
 3. Szczegółowa analiza kosztów w rentownej restauracji.
  • gospodarka magazynowa
  • identyfikacja i przeciwdziałanie stratom na kuchni i barze.
  • zarządzanie zamówieniami. Dwustopniowa weryfikacja zamówień
 4. Znaczenie lokalizacja działalności gastronomicznej.
 5. Audyt lokalu pod działalność gastronomiczną. Aspekty adaptacyjne/budowlane, środowiskowe i prawne.
  • koszty inwestycji w lokal gastronomiczny.
  • omówienie znaczenia i specyfiki projektu technologicznego.
 6. Składowe sukcesu restauracji (faza koncepcyjno projektowa, wybór lokalizacji, czynnik ludzki , management). Kluczowe znaczenie czynnika ludzkiego. Określenie właściwej grupy docelowej. Polityka cenowa.
 7. Rola i cechy profesjonalnego managera.
  • manager jako gospodarz. Umiejętne podejście do Gościa;
  • rozwiązywania sytuacji kryzysowych;
  • mechanizm budowania autorytetu;
  • budowanie zespołu;
  • geneza konfliktu na linii kuchnia- sala. Sposoby przeciwdziałania;
  • rozdzielanie zasobów ludzkich;
  • B2C i B2B - specyfika relacji;
  • rodzaje struktur pracowniczych w restauracji. Hierarchia pracownicza.
 8. Projektowanie Menu . Dopasowanie do grupy docelowej. Zmienność/sezonowość. Przepisy prawne i standardy.
 9. Macierz BCG - narzędzie profesjonalnego manager.
 10. Podział lokali gastronomicznych. Podział usług gastronomicznych.

DZIEŃ II

 1. Analiza SWOT
 2. Ćwiczenia w grupach: Budowa własnej restauracji
  Elementy:
  • Faza koncepcyjna, faza projektowa;
  • Analiza SWOT;
  • Określenie struktury zatrudnienia. Ilość etatów, formy zatrudnienia, wynagrodzenie;
  • Określenie wartości kosztów stałych i zmiennych;
  • Projektowanie konceptu menu. Wyliczenie food cost na podstawie dwóch przykładowych dań.;
  • Określenie średniego rachunku;
  • Symulacja obrotowa;
  • Analiza zwrotu z inwestycji. Wskaźnik ROI.
 3. Wybór formy prawnej przedsiębiorstwa - jednoosobowa działalności gospodarcza, spółka cywilna, spółka prawa handlowego (spółka jawna, spółka z o.o. , inne). Wady i zalety.

DZIEŃ III

 1. HR - polityka personalna
  • specyfika zatrudnienia w gastronomii i hotelarstwie;
  • formy zatrudnienia. Umowa zlecenie, a umowa o pracę;
  • trzyetapowy proces rekrutacyjny w gastronomii;
  • analiza CV na przykładzie;
  • strategia prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Analiza mowy ciała;
  • dzień próbny/okres próbny;
  • model wprowadzenia i wdrożenia nowego pracownika w struktury firmy;
  • budowanie zespołu . Systemy motywacji personelu. Nagrody i kary. Kara finansowa jako demotywacja. Systemy rozliczenia napiwków i serwisów;
  • ocena pracownicza;
  • modele rozliczania generalnego managera z inwestorem.
 2. Marketing
  • strategia marketingowa. Targetowanie Gościa;
  • marketing wewnętrzny;
  • aroma marketing, marketing dźwiękowy;
  • marketing zewnętrzny;
  • marketing szeptany;
  • marketing internetowy/media społecznościowe;
  • wskaźnik ROMI.

DZIEŃ IV

 1. Gościnność jako kluczowy aspekt funkcjonowania restauracji
  • obsługa Gości i savoir vivre;
  • manual serwis;
  • kluczowe znaczenie pierwszych 60sekund wizyty Gościa w restauracji;
  • etapy powitania i obsługi Gościa w restauracji;
  • trzy podstawowe cechy/funkcje dobrego kelnera;
  • up-selling, cross- selling;
  • pytania sugestywne i zamknięte;
  • rozwiązywanie sytuacji kryzysowych i reakcja na reklamacje;
  • różne style serwisów/obsługi kelnerskiej;
  • serwis sommelierski
 2. Podstawowe zagadnienia budowy karty win.
 3. Podstawowe założenia pionu alkoholowo-barowego w lokalu gastronomicznych.
  • kawa i herbata
  • napoje bezalkoholowe
  • alkohole niskoprocentowe i wysokoprocentowe
 4. Prawa autorskie, a odtwarzanie muzyki w lokalu. ZAiKS, ZPAV i STOART. Niezależne firmy oferujące muzykę.
 5. Zezwolenie na sprzedaż alkoholu (tzw. koncesja). Koszty i formalności. Rola zarządcy lub właściciela budynku.

DZIEŃ V

 1. Oszustwa i kradzieże pracowników gastronomii; sposoby zwalczania i eliminowania negatywnych działań pracowników.
  • elektroniczne systemy remanentowe.
 2. Systemy rozliczania i opodatkowanie napiwków i serwisów.
 3. Wzór książki produkcyjnej - omówienie i analiza.
 4. Końcowe rozliczenie food cost w restauracji w ujęciu miesięcznym.
 5. Podsumowanie znaczenia standaryzacji w gastronomii.
 6. Druki inwentaryzacyjne. Spis z natury
 7. Przygotowanie grafików pracowniczych.
 8. Raport kasowy
 9. Koncerny alkoholowe współpraca i kontrakty.
 10. Ofertowanie - techniki perswazyjne